Obecnie środki na wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących w szkołach przekazywane są samorządom z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej. Wylicza się ją na podstawie algorytmu określanego corocznie w rozporządzeniu MEN.

Pensja nauczyciela powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem? ZNP rusza z pracami>>

 

Sejm rozpatrzył zmiany

Jak od wielu lat alarmują samorządowcy, kwota nie pokrywa w całości wynagrodzeń nauczycieli pracujących w szkołach i muszą oni dokładać do pensji pedagogów z dochodów własnych. Gdyby zaproponowane przez ZNP przepisy weszły w życie, środki niezbędne na wynagrodzenia nauczycieli i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego finansowane byłyby w drodze dotacji celowej. A zatem to budżet państwa, a nie budżety samorządów, obciążałby wynagrodzenia nauczycieli.

Czytaj w LEX: Monitorowanie postępów ucznia podczas pracy zdalnej oraz warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów w okresie zawieszenia zajęć >

 


 

- Wprawdzie jednostki samorządu terytorialnego posiadają określony udział w dochodach podatkowych państwa, jak również posiadają własne dochody z innych źródeł, to jednak rozwarstwienie zamożności samorządów terytorialnych w skali kraju powoduje w wielu przypadkach skutek w postaci niewydolnej realizacji ustawowych obowiązków państwa w zakresie edukacji - uzasadniają autorzy projektu. Oceniają, że wprowadzenie nowych regulacji to dla budżetu państwa 39 mld zł.

Sprawdź w LEX: Jak połączyć zajęcia z informatyki w dwóch różnych oddziałach szkoły podstawowej? >

Projekt noweli zakłada zmianę przepisów w: ustawie o systemie oświaty, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Karcie Nauczyciela. Do Sejmu trafił w 2016 r. i utknął na etapie prac w komisjach. Jako projekt obywatelski nie podlega zasadzie dyskontynuacji, dlatego może go rozpatrywać Sejm obecnej kadencji.

Sprawdź w LEX: