- Ostateczne decyzje będą podejmowane każdorazowo w odniesieniu do każdego żłobka, każdego przedszkola przez organy założycielskie. Jednak my to umożliwiamy i wytyczne ministra zdrowia będą jednocześnie określały warunki, na jakich to otwarcie będzie możliwe - mówił premier.

 

Po majówce otwarte żłobki i przedszkola>>

 

Problem z bezpieczeństwem

Związkowcy pytają premiera, jak w praktyce wyglądać ma otwarcie przedszkoli, bo chodzi aż o   1 500 000 przedszkolaków i 100 000 nauczycieli wychowania przedszkolnego.

 

ZNP pyta m.in.:

  • Co rząd zamierza zrobić, aby w żłobkach i przedszkolach nie doszło do masowej liczby zakażeń, jak ma to obecnie miejsce w Domach Pomocy Społecznej?
  • Jak rząd zamierza zapewnić bezpieczeństwo pracownikom 22 tysięcy placówek wychowania przedszkolnego oraz żłobków?
  • W jakie środki ochrony zostaną wyposażone żłobki i przedszkola?
  • Jakie środki ochrony osobistej otrzymają pracownicy tych placówek?
  • Jakie zasady bezpieczeństwa zostaną wprowadzone, by zachować w tych placówkach obowiązujące standardy np. dotyczące zachowania 2-metrowej odległości od innych?
  • Jak w żłobkach i przedszkolach zorganizować przestrzeganie zasad sanitarnych, które obowiązują w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu)?
  • Jak w żłobkach i przedszkolach stosować obowiązkowe zasłanianie nosa i ust?
  • Jakie zasady będą dotyczyły zbiorowego żywienia?
  • Czy pracownicy żłobków i przedszkoli będą mieli zapewniony dostęp do szybkich testów?