Zespół może liczyć maksymalnie siedem osób (5 uczniów i 2 nauczycieli). Lekcja musi dotyczyć któregoś z czternastu przedmiotów z listy objętej projektem "E-podręczniki do kształcenia ogólnego". Aby wziąć udział w konkursie należy wymyślić scenariusz lekcji, która pomoże przybliżyć konkretny temat, zapamiętać go, zaciekawić nim uczniów i zainspirować do własnych poszukiwań.
"Ważne, by pomysł był możliwy do zrealizowania także w innych szkołach. Swój pomysł możecie przedstawić w formie prezentacji lub filmu. Plik opublikujcie w miejscu, z którego będziemy mogli go pobrać lub obejrzeć (np. Dropbox, Google Drive, You Tube itp.)" - tłumaczy ORE na swojej stronie internetowej. Prace należy przesłać do 6 czerwca 2014 r. Pula nagród to aż 15 tys. zł.  Więcej>>