Sejm Dzieci i Młodzieży odbywa się co roku w Dzień Dziecka. Od 1994 r. inicjatywa propaguje parlamentaryzm wśród młodzieży. Sejm składa się, tak jak ten prawdziwy z 460 posłów.

Każde województwo otrzymuje liczbę mandatów proporcjonalną do liczby uczniów w gimnazjach i szkołach średnich znajdujących się na jego terenie.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu, w tym roku podjęto decyzję o odwołaniu posiedzenia: "z przyczyn niezależnych od Kancelarii Sejmu, mając na względzie kwestie organizacyjne oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynkach sejmowych".

To pierwszy taki przypadek od 1999 r., kiedy posiedzenie się nie odbyło. W tym roku temat prac, które pisali uczniowie chcący wziąć udział w posiedzeniu, związany był z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości - trzeba było przedstawić sylwestkę posła Sejmu Rzeczpospolitej I kadencji.

Na razie wiadomo jedynie, że posiedzenie nie odbędzie się 1 czerwca - na Facebooku SDiM poinformowano, że obrady mogą zostać przełożone na jesień.