Inspektor ochrony danych osobowych musi poinformować administratora i pracowników szkoły o spoczywających na nich obowiązkach wynikających z RODO - podkreśla Jarosław Feliński w książce: "Ochrona danych osobowych w oświacie".

Nauczyciele muszą znać przepisy

- Do tej pory przepisy w takim stopniu nie angażowały nauczycieli, za ochronę danych odpowiedzialny był głównie dyrektor i jego zastępca, a pracownicy czuli się w dużym stopniu wyłączeni, może nawet pominięci - tłumaczył w wywiadzie dla Prawo.pl Jarosław Feliński - A obecnie to każdy będzie odpowiedzialny za ochronę danych osobowych i będzie musiał umieć stosować te przepisy.

RODO - więcej obowiązków dla nauczycieli>>

Potrzebę zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przypadku omawiania tematyki zagrożeń bezpieczeństwa informacji na szczególne podkreślenie zasługuje:

  • charakterystyka powszechnych zagrożeń dla danych osobowych w wymiarze indywidualnych praw osoby, jak również zadań placówki,wskazanie potencjalnych skutków przetwarzania danych niezgodnego z przepisami prawa, np. kopiowanie dokumentów tożsamości bez uprawnienia ustawowego,
  • zbyt lekceważące pozbywanie się dokumentów uznanych za zbędne dla placówki.

 

 Warto wiedzieć, jak zapobiec błędom

Podczas szkolenia - jak podkreśla autor - warto omówić również najczęstsze błędy oraz sposoby ich zapobiegania. Program takiego szkolenia to:

  • omówienie zasad wykorzystania urządzeń i nośników w pracy szkoły/przedszkola,
  • określenie zależności pomiędzy systemami występującymi w placówce,
  • przesyłanie danych osobowych pocztą elektroniczną bez zachowania zasad szyfrowania koniecznego w korespondencji zewnętrznej zgodnie z przepisami RODO.

 

- Z przestrzeganiem przepisów wiąże się oczywiście odpowiedzialność, zwłaszcza dyrektora szkoły. Jeżeli nie wprowadzi on odpowiednich regulacji wewnętrznych, to będzie to niedopełnienie obowiązków. Przykład to m.in. niepowołanie inspektora ochrony danych osobowych. Dyrektor musi pamiętać, że jako funkcjonariusz publiczny może mieć postawiony zarzut z art. 231 KK - niedopełnienia obowiązków - podkreśla autor.

Książka "Ochrona danych osobowych w oświacie">>