Kongres odbędzie się w dniach 19-20 października w Warszawie. Jak co roku, jeden z głównych bloków tematycznych poświęcony zostanie szkolnictwu zawodowemu.

O zmianach w szkolnictwie zawodowym i kształceniu ustawicznym opowie Stanisław Szelewa, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

"Mijający rok ze strony resortu edukacji był czasem wdrażania reformy całego systemu edukacji, co faktycznie wymagało maksymalnego zaangażowania. W sprawie szkolnictwa zawodowego zrobiono wiele w samym ministerstwie, zwłaszcza w zakresie treści kształcenia i jego organizacji wewnątrz szkoły. Natomiast źle wyglądają rezultaty działań wspierających kształcenie zawodowe w otoczeniu szkoły. Oby kolejny rok przyniósł efekty zdecydowanie poprawiające kształcenie zawodowe we wszystkich aspektach." - podkreśla prelegent w artykule opublikowanym w miesięczniku "Dyrektor Szkoły" (nr 10/2017).