W celu przeprowadzenia inwentaryzacji, dyrektor gimnazjum może powołać komisję inwentaryzacyjną – zgodnie z aktami wewnętrznymi regulującymi zasady przeprowadzania inwentaryzacji.
W tym miejscu warto również dodać, że ustawa Przep. wpr. określa sposób postępowania z infrastrukturą i środkami trwałymi zakupionymi ze środków współfinansowanych z Unii Europejskiej w celu zachowania trwałości projektu. Zgodnie z art. 257 Przep. wpr. w przypadku zakończenia działalności publicznego lub niepublicznego gimnazjum, organ prowadzący gimnazjum zapewnia zachowanie trwałości infrastruktury i środków trwałych zakupionych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W takim przypadku, organ prowadzący może nieodpłatnie przekazać innej szkole, przedszkolu lub placówce prowadzonym przez ten organ infrastrukturę i środki trwałe zakupione w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, pod warunkiem, że szkoła, przedszkole lub placówka, które otrzymają infrastrukturę i środki trwałe wykorzystają ją na cele edukacyjne.

ZNP: 40 zł podwyżki uwłacza godności nauczycieli>>

600x150_14e_1.jpg - Najnowsze 28/mar/2017 14:47 - Jaworska, Joanna