Mikołaj Pawlak ukończył prawo i prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 2005-2016 r. pełnił funkcję adwokata przy sądach kościelnych w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Od 2006 r. jest członkiem Izby Adwokackiej w Łodzi. Od listopada 2011 r. prowadził indywidualną praktykę adwokacką.

Od czerwca 2016 r. jest dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości. W imieniu ministra sprawuje nadzór nad sądami rodzinnymi, zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu projektu reformy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Pawlak zgłoszony został przez Prawo i Sprawiedliwość i był piątym kandydatem na rzecznika praw dziecka, trzecim zgłoszonym przez klub PiS. Ostatnia kandydatka PiS, Agnieszka Dudzińska, po drugim głosowaniu w Sejmie została wybrana na stanowisko RPD, ale na jej powołanie nie zgodził się Senat.

Czytaj: Nie ma nowego Rzecznika Praw Dziecka - Sejm nie wyłonił>>

Wybór Mikołaja Pawlaka wzbudził kontrowersje, głównie ze względu na jego poglądy. Najwięceje emocji wzbudziła jego wypowiedź w Senacie, że in vitro od strony prawno-moralnej to metoda niegodziwa. Szerokim echem odbiła się też jego opinia na temat rodzin rozbitych. - Niestety wychowywanie w rozbitych czy niepełnych rodzinach jest wielkim problemem dla całego społeczeństwa, ponieważ to właśnie później promieniuje, można powiedzieć, na różne zachowania, na różne modele wychowania i na zachowania dzieci - stwiedził. i dodał, że konieczne są zmiany prawne, aby "wychowywanie w pełnej rodzinie było popierane przez państwo.

Nowy rzecznik na posiedzeniu Senatu zapowiedział też czynny udział w dyskusji o przepisach antyaborcyjnych w Polsce. Jego zdaniem obecnie obowiązujące przepisy "nie są precyzyjne", a sposobem na wyjaśnienie tych rozbieżności może był wniosek złożony do Trybunału Konstytucyjnego. - Przychylam się do tego wniosku, przychylam się do uzasadnienia skierowanego przez prokuratora generalnego jako strony postępowania - stwierdził Michalak.

 

Paulina Gluza, Zofia Kołakowska-Halbersztadt, Maciej Tański

Sprawdź  
POLECAMY