Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 1878) wejdzie w życie 1 grudnia 2015 r.
Według nowych przepisów wniosek o przyznanie stypendium może dotyczyć osoby, która nie była laureatem konkursu o stypendium i w chwili składania wniosku jest zatrudniona w jednostce naukowej składającej wniosek.
Dokumenty oceni zespół powołany przez ministra. Środki finansowe na wypłatę stypendium są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej osobę, której przyznano stypendium, w półrocznych ratach na podstawie umowy zawartej między ministrem a jednostką naukową.

 

 

 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo Oświatowe z serii Meritum
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł