Jak podaje Związek Nauczycielstwa Polskiego, wielu nauczycieli straciło jakąś część wynagrodzenia. ZNP podejmujeiczne interwencje, bo część samorządów obcina nauczycielom wynagrodzenia najczęściej za godziny ponadwymiarowe.

Dziecko lekarza do przedszkola przed dzieckiem kierowcy? Nie ma ku temu podstaw>>

 

ZNP sprawdza, ile osób traci dochód

Związkowcy zapytali nauczycieli, czy prowadzenie nauczania w warunkach kształcenia na odległość spowodowało obniżenie wynagrodzenia.

  • TAK – 2 744 osób (62,1 proc.)
  • NIE – 1 678 (37,9 proc.).

 

Najwięcej nauczycieli straciło wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe - było to aż 88,5 proc. pedagogów.

  • dodatku motywacyjnego – 8 proc.
  • dodatku za wychowawstwo – 2,5 proc.
  • dodatku za warunki pracy – 17,0 proc.
  • dodatku wiejskiego – 3 proc.
  • innych – 9,6 proc.

 

- Nie ma naszej zgody na obniżanie wynagrodzeń nauczycielom pracującym zdalnie w czasie epidemii koronawirusa. Nauczyciele pracują zdalnie o wiele dłużej niż w czasie bezpośredniego kontaktu z uczniami, bo takie są uwarunkowania techniczne związane z wykorzystywaniem nowych technologii w procesie kształcenia na odległość. Nauczyciele prowadzą kształcenie zdalne od marca, chociaż nie ma nadal żadnych systemowych rozwiązań oraz wsparcia rządu w tym zakresie, wykazując się wiedzą i kreatywnością, a przede wszystkim odpowiedzialnością - tłumaczy ZNP.

 

O godzinach ponadwymiarowych decyduje dyrektor

MEN w opinii dotyczącej tej materii wskazuje, że zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz.

 

W przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w ramach godzin ponadwymiarowych dyrektor ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

 

Jednocześnie w rozporządzeniu tym zapisano, że przepis ten stosuje się również do zajęć realizowanych przez nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. w okresie od 12 do 24 marca 2020 r.

 

Czytaj w LEX: Monitorowanie postępów ucznia podczas pracy zdalnej oraz warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów w okresie zawieszenia zajęć >