Ankietowani wskazują liczne problemy: brak systemu motywacyjnego dla nauczycieli uczniów zdolnych, nadmiar biurokracji – wymaga się od nich szczegółowego opisu efektów indywidualnego kształcenia. Szkoły, chcąc zatrudnić specjalistów i płacić im lepiej, muszą stosować niestandardowe formy zatrudniania, np. umowy cywilnoprawne. 
Poza kłopotami finansowymi nauczyciele skarzą się na na  brak szkoleń, które podnosiłyby ich kwalifikacje i uczyły pracy z uczniami uzdolnionymi.
MEN informuje, że prowadzi unijny projekt, którego zadaniem jest opracowanie systemu pracy z uczniem zdolnym. Projekt kończy się 31.12.2013 r.  i wtedy eksperci mają przedstawić ministrowi edukacji rekomendacje w sprawie zmian legislacyjnych, metodycznych i finansowych. Więcej>>
 
Źródło: Rzeczpospolita, 23.03.2012 r.