- Jest mi niezmiernie miło gościć dziś liderów środowiska polskiego na Łotwie. Jesteście naszym ważnym partnerem. Kształcicie przyszłe pokolenia Polaków, liderów, elity - powiedział wiceminister Dziedziczak witając nauczycieli.
- Bez dobrej edukacji wiele naszych doraźnych działań nie przyniosłoby efektu. Jest to zasługą kościoła, rodziny i właśnie polskich nauczycieli. Tym samym jesteście odpowiedzialni nie tylko za mniejszość polską na Łotwie, ale również za stosunki polsko-łotewskie i kreowanie pozycji Polski – dodał Jan Dziedziczak.
W czasie spotkania dyskutowano o problemach nauczania języka polskiego w szkołach społecznych na Łotwie oraz o możliwościach ich wspierania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i inne agendy rządowe.
W ramach wizyty studyjnej polscy nauczyciele z Łotwy uczestniczą m.in. w warsztatach metodologicznych.
Na Łotwie działają cztery państwowe szkoły i dwa przedszkola z polskim językiem nauczania. (PAP)