Minister edukacji narodowej uczestniczyła w Pomorskiej Debacie o edukacji pt. „Jak zapewnić uczniom bezpieczeństwo w szkole?”. Spotkanie zorganizował wojewoda pomorski Dariusz Drelich we współpracy z pomorskim kuratorem oświaty Moniką Kończyk. W debacie uczestniczyło ponad 300 osób z województwa pomorskiego. Uczestnikami byli m.in.: przedstawiciele kuratorium pomorskiego, władz samorządowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele, przedstawiciele policji, inspektoratu pracy, centrum interwencji kryzysowej, psychologowie, pedagodzy, radcy prawni, lekarze medycyny pracy.
– Mamy programy profilaktyczne i wychowawcze, w których powtarzane są wciąż te same treści. Chcemy przyjrzeć się, w jaki sposób wykorzystuje się te programy, jak funkcjonują one w praktyce i jak zmieniają postawy uczniów – powiedziała minister Zalewska. – Inwestowanie pieniędzy w takie programy, które są tylko i wyłącznie „eventowe”, tzn. w chwili, kiedy kończą się na nie pieniądze, przestają być realizowane, jest niewystarczające i taki stan rzeczy należy koniecznie zmienić – podkreśliła minister edukacji.

Elbanowcy zawiedzeni polityką resortu>>

W trakcie debaty omówiono kwestie dotyczące obowiązku samorządów jako organów prowadzących szkoły, a także dyrektorów szkół w zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wychowania oraz opieki.
Mówiono o przepisach wynikających z ustawy o systemie oświaty; ustawy – Karta Nauczyciela. Poruszono także kwestie treści dotyczących wychowania w podstawie programowej oraz przygotowania ucznia do bezpiecznego funkcjonowania we współczesnym świecie.
Tematem dyskusji były również zagadnienia dotyczące problemów i ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży. Rozmawiano także o wychowawczej roli szkoły i wychowaniu do wartości. Z inicjatywy Moniki Kończyk w trakcie debaty dyskutowano również o bezpieczeństwie nauczycieli w ich miejscu pracy, czyli w szkole.

 

Dowiedz się więcej z książki
Elementy prawa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z ćwiczeniami
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł