Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz posiada znajomość języka angielskiego lub francuskiego na poziomie B2.
Wybrany nauczyciel będzie zobowiązany do prowadzenia zajęć edukacyjno-wychowawczych w przedszkolu z dziećmi w wieku 4-5 lat według programu nauczania obowiązującego w Szkołach Europejskich.

Lista dodatkowych wymagań związanych z powyższym stanowiskiem oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.