Na spotkaniu zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli, które odbędzie się 15.12.,  minister Hall ma przedstawić propozycje zmian w Karcie Nauczyciela. Według „Gazety Wyborczej” maja one dotyczyć przede wszystkim zwiększenia czasu pracy nauczycieli. Powinni oni więcej czasu poświęcać mniej zdolnym uczniom i tym szczególnie uzdolnionym a szkoły powinny być dłużej otwarte dla młodszych dzieci, by umożliwić ich rodzicom pracę. MEN chce, by 18 godzin było minimum, a nauczyciele w ramach etatu prowadzili więcej zajęć. - liczbę godzin pracy i długość urlopów powinny ustalać samorządy. Ministerstwo uspokaja, że tygodniowy limit będzie niższy od 40 godzin zapisanych w kodeksie pracy.
Nauczycieli należy podzielić na pracujących "przy tablicy" i pozostałych - pedagogów, psychologów, bibliotekarzy czy urzędników z kuratorium. Ta druga grupa może stracić długie wakacje i pracować dłużej w ciągu dnia - MEN chce, by określały to samorządy.
Nauczyciele powinni dostać trochę wyższą pensję zasadniczą w zamian za likwidację niektórych dodatków do pensji, np. wiejskiego. Teraz nauczycielskie zarobki to pensja zasadnicza i kilkanaście dodatków, które stanowią czasem nawet jedną trzecią płacy.
MEN chce także zmienić zasady awansu nauczyciela. Proponuje, by nauczycielski staż zaczynał się już na studiach i kończył egzaminem uprawniającym do zawodu - podobnie jak lekarski egzamin państwowy dla lekarzy. Potem - pierwszy kontrakt w szkole na trzy lata. Dobra ocena dyrektora pozwala przedłużyć nauczycielowi umowę na kolejne trzy lata. Zła - nauczyciel musi szukać nowej pracy, na czas określony. Po sześciu latach kolejny egzamin - na nauczyciela mianowanego. Daje prawo do samodzielnej pracy i szansę na większe zarobki, jeśli nauczyciel będzie pracował więcej przy tablicy. O tym, ile ma pracować i za ile, miałby decydować dyrektor szkoły.
Osiągnięcie stopnia nauczyciela dyplomowanego - byłoby możliwe dopiero po 20 latach pracy. O tym, kto awans dostanie, decydowaliby razem z dyrektorem rodzice oraz uczniowie.
Zarząd główny ZNP, największego oświatowego związku zawodowego (ok. 200 tys. członków), zaprotestował przeciwko zmianom w Karcie nauczyciela.

Źródło: Gazeta Wyborcza, 15.12.2010 r.