Przedstawiając amerykańskiemu gościowi polskie rozwiązania, minister edukacji narodowej podkreśliła znaczenie nowoczesnego nadzoru pedagogicznego i odpowiednich programów w zapobieganiu negatywnym zjawiskom w szkołach. Jednocześnie minister Krystyna Szumilas zwróciła uwagę na poprawę stanu bezpieczeństwa w polskich szkołach, o czym świadczą nie tylko dane krajowe, ale także wyniki międzynarodowych badań, plasujące Polskę pod tym względem na 7-9 miejscu (razem z Chorwacją i Finlandią) spośród 50 przebadanych krajów.
W czwartek prof. Zimbardo wygłosi wykład otwierający XV Krajową Konferencję Dyrektorów Szkół, która w tym roku odbywa się na Stadionie Narodowym podczas Edu Trendów 2013.

Polecamy: Prof. Zimbardo: ludzi można nauczyć bohaterstwa