Mimo że rozporządzenie obliguje szkoły do zapewniania rodzicom bezpłatnego wglądu do elektronicznego dziennika, niektóre placówki wciąż każą płacić za dostęp do danych.

Rodzic nie zapłaci za dostęp do elektronicznego dziennika>>

Jak informuje "Głos Wielkopolski", szkoły różnie interpretują zapisy nowego rozporządzenia.
- Za dzienniki papierowe nikt nie musiał płacić. Szkoły same to finansowały. Poza tym dlaczego w jednych szkołach trzeba płacić, a w innych nie? I dlaczego właśnie tyle, a nie więcej lub mniej? - pytają rodzice piszący do gazety.

"Godziny karciane" bez oddzielnego dziennika - nowe zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej>>

Większość placówek dostosowało się do nowych wymogów.
- Za dzienniki papierowe nikt nie musiał płacić. Szkoły same to finansowały. Poza tym dlaczego w jednych szkołach trzeba płacić, a w innych nie? I dlaczego właśnie tyle, a nie więcej lub mniej? - pytają rodzice piszący do gazety. Więcej>>


Źródło: "Głos Wielkopolski", stan z dnia 15 września 2014 r.

Polecamy: iDziennik - nowoczesne narzędzie wspomagające realizację funkcji dydaktycznej i wychowawczej szkoły

Zmiany w prawie w roku szkolnym 2014/2015 będą jednym z tematów  XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Dyrektorów Szkół i Przedszkoli>>