W ramach tej inicjatywy od 2003 r. firma wyszkoliła 11 mln nauczycieli i wykształciła ponad 200 mln studentów. Microsoft ma nadzieję, że do 2018 r. do programu przystąpi 20 mln z 75 mln nauczycieli na świecie, a program rozszerzy się na kolejne kraje. Obecnie program obejmuje 20 tys. szkół ze 114 państw. Microsoft zatrudnia prawie 90 tys. specjalistów z różnych dziedzin, w tym ponad 300 w Polsce.  Więcej>>