Formą pomocy będą także wyjazdy terapeutyczne - na sfinansowanie ich kosztu (do 1300 zł) liczyć mogą uczniowie, których rodziny otrzymały zasiłek w wysokości od 3000 zł. Rozporządzenie umożliwia także organizację zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych - na zajęcia dla jednego dziecka można przeznaczyć 1500 zł.
Resort finansów w opinii zauważa, że projekt nie zawiera dokładnej kalkulacji kosztów zajęć opiekuńczo-terapeutyczno-edukacyjnych. Nie określono m.in., ile dni będą trwać takie zajęcia i jaki będzie ich wymiar godzinowy. Za dziwny MF uważa także fakt, że kwota przeznaczona na wyjazdy jest niższa, niż ta za zajęcia stacjonarne.

Nawet 1000 zł zasiłku dla dziecka, którego rodzina ucierpiała na skutek żywiołu>>