Edukacji dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich poświęcone było robocze spotkanie, które odbyło się z inicjatywy Tadeusza Sławeckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Podczas dyskusji podkreślano, że najskuteczniejszym sposobem poprawy szans życiowych młodzieży z tych środowisk jest odpowiednia edukacja. Stąd też najważniejszymi zadaniami MEN w ostatnich latach stało się – co podkreślił wiceminister Tadeusz Sławecki – tworzenie warunków dla zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji, a także infrastruktury edukacyjnej, informacyjno-komunikacyjnej i kulturalnej oraz dostosowanie jej do lokalnych potrzeb.