Aby wziąć udział w projekcie uczniowie szkół partnerskich lub pozaszkolne grupy młodzieżowe powinny stworzyć trójnarodowe zespoły, a następnie za pośrednictwem strony internetowej www.young-europeans-award.org przesłać swoją pracę na temat „Jak daleko sięga Europa” – do 1 marca 2016 roku. Nagrodą jest pięciodniowy pobyt w Brukseli.
"Młodzi ludzie sami decydują o wyborze ujęcia tematu oraz formie jego prezentacji. Mogą skupić się zarówno na aspekcie geograficznym, kulturowym, artystycznym, jak również dziennikarskim, społecznym lub politycznym. Kreatywność nie ma granic – efektem pracy może być tekst, materiał dźwiękowy, fotograficzny lub filmowy, a także strona internetowa lub projekt artystyczny." - tłumaczy MEN. Więcej>>

Kongres Edukacja i Rozwój