Deklarację ogłoszono 10 grudnia 1948 r. na obradującej w Paryżu Trzeciej Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ, a dwa lata później, aby upamiętnić to wydarzenie, 10 grudnia ogłoszonoe Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.
"Odpowiedzialność za prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej, jak i szerzenie wiedzy o prawach człowieka oraz kształtowanie postawy poszanowania praw człowieka spoczywa na szkole i każdym nauczycielu - wychowawcy dzieci i młodzieży." - pisze MEN w komunikacie na swojej stronie internetowej. - "Zachęcamy środowiska szkolne, aby 10 grudnia uczciły rocznicę przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Apelujemy do wszystkich osób odpowiedzialnych za jakość i efektywność polskiej edukacji, aby swoimi działaniami wzmacniały edukację antydyskryminacyjną." - dodaje resort.

Rzecznik: edukacja ważnym narzędziem w walce z dyskryminacją>>