roczystość wręczenia medalu, przyznawanego przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego zorganizowano już po raz piąty. Do grona wyróżnionych osób należą czynni zawodowo nauczyciele i pedagodzy, wprowadzający młodych na turystyczne szlaki, uczący odkrywania krajoznawczych skarbów i smakowania prawdziwej wędrówki, starający się kształtować w młodym pokoleniu Polaków nawyki aktywnego uprawiania różnych form turystyki i krajoznawstwa.
W gronie „Nauczycieli Kraju Ojczystego” znaleźli się również ci, którzy obecnie są emerytami, ale przez długie lata pracy zawodowej wychowywali dzieci i młodzież, wykorzystując metody pracy wychowawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego. Więcej>>

Kongres Edukacja i Rozwój