"Od roku szkolnego 2017/2018 obecne klasy szóste szkół podstawowych staną się klasami siódmymi szkół podstawowych. Liczba oddziałów tych klas będzie większa od liczby oddziałów klas pierwszych gimnazjum, gdyby te się utworzyły. Podobnie będzie w kolejnym roku. Istnieje teoretyczna możliwość dodatkowego zatrudnienia ok. 5,3 tys. etatów nauczycieli." - podkreśla MEN w komunikacie.
Dodaje, że nawet w okresie przejściowym obowiązywać będą mechanizmy umożliwiające zatrudnienie pedagogów, dla których nie ma pracy w zreformowanej placówce. Służyć temu będzie m.in. przepis gwarantujący pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy nauczycielom przebywającym w stanie nieczynnym.