Wyłonieni w konkursie kandydaci zostaną zgłoszeni do konkursu organizowanego w Brukseli przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich. Planowany termin postępowania rekrutacyjnego w Brukseli 16–17 grudnia 2015 r.
Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego i spełnia określone przez MEN wymagania. Szczegółowe informacje>>