Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego, a także spełnia inne, określone w ogłoszeniu wymagania. Oferty należy przesyłać na adres MEN do 25 lipca 2013 r. Szczegóły tutaj>>