Resort edukacji bada, jak wygląda dostępność wychowania przedszkolnego oraz stan opieki świetlicowej w gminach w związku z planowanym obniżeniem wieku szkolnego. Kuratoria mają zebrać od samorządów informacje dotyczące dostępności wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-6-letnich w roku szkolnym 2008/2009. Mają też zbadać stan przygotowań do zapewnienia pięciolatkom możliwości realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2009/2010.
Gminy wypełnią specjalne arkusze informacyjne. Wpiszą w nich m.in. działania, jakie planują podjąć, aby zapewnić dzieciom pięcioletnim możliwość realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2009/2010 w związku z zapowiadanymi zmianami w ustawie oświatowej.
Powstanie specjalna diagnoza stanu przygotowań szkół podstawowych do zapewnienia opieki świetlicowej dzieciom sześcioletnim.
Minister edukacji Katarzyna Hall podkreśla, że zmiany w ustawie oświatowej, nad którą pracuje Sejm, niosą nowe zadania dla samorządu od września 2009 r.
- Samorząd po pierwsze ma obowiązek zapewnienia z jednej strony miejsc w szkole dla potencjalnie przynajmniej jednej trzeciej części tych sześciolatków najstarszych w pierwszym roku, po drugie ma obowiązek zapewnić miejsca dla wszystkich pięciolatków w edukacji przedszkolnej, bo jest i prawo pięciolatka do przedszkola, i prawo bezwzględne tych najstarszych sześciolatków do szkoły – mówi minister Hall.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 13.01.2009 r.