,,Ponad 80 proc. młodzieży oceniła te zajęcia jako bardzo interesujące i bardzo potrzebne. Zajęcia te dały im konkretną wiedzę - powiedział Kwiatkowski na briefingu zorganizowanym po spotkaniu z dyrektorami i nauczycielami łódzkich szkół, na które przyjechał na zaproszenie łódzkiego kuratora oświaty dr. Jana Kamińskiego.

Dodał, że efektem pilotażu realizowanego w Łodzi było podpisanie porozumienia między MS, MEN i Krajową Izbą Radców Prawnych o tym, że od 1 września br. takie programy mogą być realizowane we wszystkich szkołach w Polsce. Kwiatkowski podkreślił, że sygnatariusze porozumienia zapewniają nieodpłatnie wykładowców, a także możliwość fakultatywnych zajęć, np. wyjść do sądu na rozprawę, wycieczek do zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich albo zakładu karnego. Podczas takich wycieczek uczniowie mogliby zobaczyć, ,,co się dzieje z młodymi ludźmi, którzy wejdą w konflikt z prawem".

Kwiatkowski wyraził nadzieję, że za jakiś czas projekt będzie obejmował całą młodzież szkolną.

Może w trybie obowiązkowym dwóch godzin lekcyjnych bo, jak mówi stara mądra rzymska maksyma, nieznajomość prawa szkodzi i często się o tym przekonujemy" - powiedział Kwiatkowski.

Podczas dyskusji przedstawiciele łódzkich szkół zwracali jednak uwagę na to, że obowiązujące przepisy pozwolą wygospodarować tylko jedną godzinę w roku na takie lekcje.

,,Nikt nie miał wątpliwości co do potrzeby tego typu zajęć. Wskazano jednak na problem, że w nowej podstawie programowej tak naprawdę można by wskazać jedną godzinę lekcyjną, a to jednak zbyt mało, żeby tego typu zajęcia odbyć. W tej sprawie będę chciał jeszcze w tym tygodniu rozmawiać w MEN" - powiedział Kwiatkowski.

Podczas realizowanego w minionym roku szkolnym pilotażowego programu przeprowadzonego w Łodzi podczas zajęć praktycznej nauki o prawie radcy prawni przekazywali uczniom wiedzę użyteczną w codziennym życiu. Opowiadali o konkretnych sytuacjach - stłuczkach samochodowych i odszkodowaniach wypłacanych z funduszu gwarancyjnego, długoterminowych kredytach hipotecznych i prawach kredytobiorcy w relacjach z bankiem, przepisach regulujących odpowiedzialność karną przy posiadaniu narkotyków i sprawach związanych z dopalaczami itp.

Projekt uzupełniono teraz o szkolne koła zainteresowań prawniczych. Powstał też regulamin wzorcowy takiego koła i konspekt zajęć.(PAP)

duk/ pz/ bk/