Ustawa wdroża przepisy dyrektywy 2013/55/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Wprowadza m.in. europejską legitymację zawodową i zwiększy dostęp do informacji o zawodach regulowanych. Legitymacja będzie dokumentem elektronicznym wydawanym osobie, która zamierza wykonywać zawód regulowany lub świadczyć usługi transgraniczne. Wydawanie europejskiej legitymacji zawodowej będzie następowało za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI (system IMI), co ułatwi i przyspieszy wymianę danych między instytucjami.
Po nowelizacji Polska automatycznie będzie uznawać kwalifikacje zawodowe zdobyte w innym państwie. Wprowadzone zostanie także prawo częściowego dostępu do zawodu w Polsce, gdy możliwe będzie wyodrębnienie w nim pewnych czynności zawodowych. Na przykład, jeśli w Polsce dany zawód wymaga większej liczby umiejętności, a osoba z innego państwa – w ramach tego samego zawodu – ma kwalifikacje do wykonywania mniejszej liczby czynności, będzie mogła je wykonywać w naszym państwie.

Lewiatan: pracodawcy powinni mieć większy wpływ na system kwalifikacji>>

Zaplanowano również wprowadzenie „mechanizmu ostrzegania” w obszarze zdrowia i edukacji za pomocą systemu IMI. Oznacza to obowiązek wzajemnego informowania się państw np. o lekarzach lub nauczycielach, którzy utracili prawo wykonywania zawodu. Ponadto, wymagane będą oświadczenia o znajomości języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu medycznego w naszym kraju. Ustawa weszła w życie 15 stycznia 2016 r.

Pracodawcy: potrzebujemy lepiej wykształconych pracowników>>