- Celem programu jest podnoszenie kompetencji, wiedzy, kształtowanie świadomości i odpowiedzialnych postaw wśród młodych ludzi - mówiła prezes UODO dr Edyta Bielak-Jomaa - Chcemy pomagać nauczycielom uczyć, jak postępować z danymi osobowymi - dodała.

 

 

 

Coraz więcej szkół w programie

To już IX edycja ogólnopolskiego programu: "Twoje dane - Twoja sprawa", w roku szkolnym 2018/2019 zgłosiło się do niego 335 szkół i placówek oświatowych.
- Program od wielu lat jest inspiracją dla nauczycieli, uczniów i rodziców, którzy biorąc w nim udział pokazują, w jaki sposób od najmłodszych lat uczyć dzieci ochrony danych osobowych - podkreśla prezes UODO. Nauczyciele, którzy angażują się w program, realizują wiele ciekawych inicjatyw, by pokazać dzieciom, jak ważna jest dbałość o ochronę danych osobowych.

 

RODO w szkołach to ciągle wyzwanie>>

 

Tegoroczna edycja będzie pierwszą od czasu rozpoczęcia stosowania RODO i w dużej mierze zostanie poświęcona nauce o nowych regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych.
- Wspólnie uczymy się bawić się danymi osobowymi. Zaangażowanie wielu szkół, które się zmieniają, kontynuujemy ten projekt i nie jest to jedyny projekt, z którym pracuje. Jestem nauczycielem informatyki - mówiła Anna Lewandowska, nauczycielka Szkoły Podstawowej 360 w Warszawie od 2012 r. pomagająca w realizacji programu.

 

UODO skontroluje szkolny monitoring

Prezes urzędu zapowiedziała także, że na początku listopada UODO sprawdzi, jak szkoły radzą sobie z przestrzeganiem regulacji dotyczących instalacji kamer. Do tej pory nie podejmowano żadnych działań władczych, dając dyrektorom czas na dostosowanie się do nowych przepisów. Nowelizacja dotycząca szkolnego monitoringu weszła w życie praktycznie od razu po uchwaleniu, dlatego UODO obiecał przez chwilę wstrzymać się z ewentualnymi interwencjami.

Dr Edyta Bielak-Jomaa podała też dane na temat liczby skarg na naruszenia RODO w szkołach. Wpłynęło ich do tej pory 35 i dotyczyły m.in.: ujawnienia danych innym rodzicom, wywieszania list uczniów. Jak podsumowała prezes UODO, skala naruszeń nie jest duża.