16.01. MEN zorganizowało konsultacje w sprawie programu „Erasmus dla wszystkich". Siedem dotychczasowych programów edukacyjnych zastąpi program „Erasmus dla wszystkich” zaproponowany w listopadzie 2011 r. przez Komisję Europejską. Zdaniem KE ma to znacznie ułatwić dostęp do unijnych środków.
MEN zbiera opinie instytucji edukacyjnych i pozarządowych na temat opracowanych przez Komisję Europejską założeń programu.
Według szacunków KE, program ma sfinansować granty na studia i szkolenia za granicą dla 2,2 mln uczniów szkół wyższych, czyli prawie miliona więcej niż dotychczas. Unijne granty mają m.in. dofinansować wymiany studenckie z krajami spoza UE dla 135 tys. europejskich uczniów oraz naukę za granicą dla 750 tys. uczniów szkół zawodowych.
Erasmus ma także wspierać finansowo nauczycieli i młodych pracowników, którzy chcieliby uczyć lub szkolić innych za granicą. W ciągu siedmiu lat trwania programu ma to umożliwić wyjazd około 1 mln młodych osób, w porównaniu z 600 tys. obecnie. Proponowane środki mają też opłacić staże w firmach zagranicznych dla 700 tys. młodych ludzi.
Zmiany miałyby dotyczyć okresu 2014-2020.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 17.01.2012 r.
Oprac. Alicja Bukowska