- Kończymy konsultacje i uzgodnienia projektu rozporządzenia. Projekt będzie podpisany przez pana ministra w następnym tygodniu - podał resort.

Ten projekt to reakcja na krytykę, że planując rok szkolny Ministerstwo Edukacji Narodowej nie uwzględniło faktu, wyznaczony na 21 czerwca termin zakończenia roku szkolnego wypada w środku długiego weekendu po święcie Bożego Ciała, który to okres jest tradycyjnie traktowany jako doskonała okazja do rodzinnych wyjazdów. Na krytykę zareagował premier Mateusz Morawiecki, który 18 maja na wiecu w Zawierciu ogłosił, że jednak rok szkolny zakończy się przed Bożym Ciałem.

Czytaj: Rok szkolny będzie krótszy>>
 

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie organizacji roku szkolnego, umożliwiającej zakończenie roku szkolnego 2018/2019 wcześniej – 19 czerwca, czyli w przeddzień uroczystości Bożego Ciała, został 21 maja skierowany do konsultacji publicznych.

Sprawdź w LEX Prawo Oświatowe: Czy dyrektor szkoły może skrócić w okresie wakacji czas pracy pracownikom administracji? >

W projekcie rozporządzenia zaproponowano dodanie do obowiązujących przepisów dwóch nowych zapisów. Pierwszy z nich brzmi:, „Jeżeli dzień bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę poprzedzającą ten dzień ustawowo wolny od pracy". Drugi z nowych zapisów odwołuje się do pierwszego: "ferie letnie rozpoczynają się w najbliższą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w paragraf 2 ust. 1 zdanie trzecie – w piątek następujący po dniu ustawowo wolnym od pracy, i kończą się z dniem 31 sierpnia".

Zobacz w LEX Prawo Oświatowe: Kalendarz zadań dyrektora - Czerwiec 2019 >
Nie masz dostępu do tego materiału? Kliknij i sprawdź, jak go uzyskać >