Część rodziców chętnie przedstawiała taki dokument - uzasadnienia były różne:  czasem powodem był brak komputera lub szybkiego internetu, czasem coś bardziej wymyślnego, jak - "niechęć do kontaktu z nowymi technologiami". Przez treść przepisów obowiązujących w tym zakresie dyrektorzy znaleźli się między młotem a kowadłem.  Teraz się to zmienia.

Szkoła musi uczyć stacjonarnie także starsze klasy, gdy rodzice wnioskują>>

 

Dyrektor musiał zorganizować zajęcia

Rozporządzenie z 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w par. 2 ust. 3f stanowiło, że w odniesieniu do uczniów, którzy nie mogą w miejscu zamieszkania realizować zajęć na odległość, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić realizację zajęć na terenie szkoły, czyli np. przy komputerze w szkole. - Na podstawie tego przepisu dyrektor miał więc obowiązek wpuszczenia dziecka do szkoły i np. posadzenia go przed komputerem szkolnym, ale w większości będzie to konieczność zorganizowania zajęć fizycznie w szkole, bo zajęć zdalnych w szkole nie da się zorganizować dla kilkudziesięciu uczniów jednocześnie – tłumaczył Prawo.pl radca prawny Robert Kamionowski, partner w Peter Nielsen & Partners Law Office.

 

 


 

Koniec z przymusem

Nowelizacja rozporządzenia - przedłużająca zdalne nauczanie do 14 lutego - pozostawia autonomię w tej materii dyrektorowi.  Po nowelizacji dyrektor - w przypadku uczniów szkół podstawowych w zakresie klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych, którzy nie mają możliwości uczyć się w miejscu zamieszkania, może zorganizować zajęcia na terenie szkoły. Mają to być zajęcia na szkolnych komputerach, a nie klasyczne, stacjonarne lekcje.

 

Inaczej jest w przypadku uczniów ze specjalnymi potrzebami - jeżeli nie mają możliwości uczyć się w domu, dyrektor musi:

  1. zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole;
  2. umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.