Uczeń opuszczający szkołę ponadgimnazjalną ma znać dwa języki  obce, w tym język angielski – powiedział Zbigniew Marciniak na konferencji prasowej na temat języków obcych w nowej podstawie programowej. - Najważniejszą zmianą, jaką niesie ze sobą reforma programowa jest obniżenie wieku rozpoczęcia nauki języków obcych – podkreśliła Magdalena Szpotowicz  z Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego która kierowała zespołem przygotowującym nową podstawę programową dla języków obcych. Zgodnie z założeniami reformy programowej, rozpoczęcie nauki pierwszego języka obcego zostanie przesunięte z czwartej do pierwszej klasy szkoły podstawowej, a drugiego języka obcego - z pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej do pierwszej klasy gimnazjum. Inną ważną zmianą jest wprowadzenie do programu nauczania sześciostopniowego opisu biegłości językowej zgodnego z opisem przygotowanym przez Radę Europy. Nowa podstawa programowa zakłada między innymi, że na zakończenie szkoły podstawowej uczeń będzie się posługiwał językiem obcym na poziomie A1 a uczeń, który zda maturę z języka obcego na poziomie rozszerzonym będzie się nim posługiwał na poziomie B2. Pozostałe zmiany to przede wszystkim zapewnienie kontynuacji nauki języka obcego od pierwszej klasy podstawówki aż do matury i zastąpienie podziału klasowego na grupy podzielone pod względem poziomu zaawansowania.

- Chcemy położyć nacisk na warunki, w jakich będą uczyć się dzieci, szczególnie w szkole podstawowej, gdzie chcemy im zaszczepić pasję do nauki języków. Bardzo ważnym elementem będzie na przykład zapewnienie komputerów z dostępem do internetu w każdej sali lekcyjnej – dodała Joanna Gregorczyk, współtwórczyni nowej podstawy programowej dla języków obcych. Uczniowie pierwszej klasy szkoły podstawowej naukę języków obcych w nowym systemie rozpoczną od września tego roku a pierwszoklasiści z gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010.

Źródło: MEN, 25.07.2008r.