Najsłabiej na sprawdzianie wypadły zadania wymagające zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. 
„Niepokojący jest brak tych umiejętności. Układ związany z jednostkami czasu stanowi dla uczniów poważną barierę w opanowaniu ważnych w życiu codziennym umiejętności" - podsumowuje wyniki Centralna Komisja Egzaminacyjna.
MEN wyjaśnia, że wyniki były słabsze, ponieważ podniesiono poziom trudności testu.

- Ten wynik to efekt tego, że polska szkoła przekazuje coraz mniej wiedzy, a zamiast wykształcać umiejętność logicznego myślenia, uczy, jak rozwiązywać testy. - mówi "Rzeczpospolitej" b. minister edukacji Krystyna Łybacka.
Autorzy artykułu za taki stan rzeczy obwiniają cały system edukacji, a przede wszystkim Kartę Nauczyciela, która nie mobilizuje pedagogów do zwiększania swoich kompetencji. Więcej>>