Joanna Kluzik-Rostkowska: eksperymentowanie to ważna część edukacji

Nie mam żadnych wątpliwości, że eksperymentowanie jest taką częścią edukacji XXI wieku, która powinna mieć miejsce w każdej szkole – mówiła minister edukacji narodowej podczas konferencji "Pokazać-Przekazać".

Spotkanie odbyło się w Centrum Nauki Kopernik, zorganizowano je w ramach projektu „Opracowanie i pilotaż aktywnych metod pracy nauczyciela z uczniem opartych na metodzie badawczej”.

- Nie mam żadnych wątpliwości, że eksperymentowanie jest taką częścią edukacji XXI wieku, która powinna mieć miejsce w każdej szkole – mówiła Joanna Kluzik-Rostkowska - To ważny element edukacji. Dzięki niemu łatwiej się uczyć, łatwiej zapamiętywać. To również doskonały pretekst do tego, aby wyciągnąć nauczyciela spod tablicy i zaangażować go do przeprowadzania doświadczeń.

Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 otwiera nowe możliwości rozwoju. W Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020 w 10. celu tematycznym, który brzmi: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie zawarto: wyposażenie lub doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematycznych i przyrodniczych.

Monika Sewastianowicz

Opublikowano: www.oswiata.abc.com.pl , stan z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 25 sierpnia 2014 r.