Konferencja zorganizowana została przez komisję stałą do spraw Zdrowia Publicznego, Parlamentarną Grupę Kobiet i Biuro Analiz Sejmowych oraz Stowarzyszenie Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci „Zdrowe Pokolenia".
Tadeusz Sławecki był gościem panelu poświęconego roli szkoły w budowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, na którym szczegółowo przedstawił różne podejmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej inicjatywy prozdrowotne. Podkreślał, że MEN współpracuje w tym zakresie z wieloma instytucjami, przede wszystkim z resortem zdrowia oraz sportu i turystyki. Popularyzacją zdrowego żywienia zajmuje się także Ośrodek Rozwoju Edukacji, który odpowiada za program Szkoła Promująca Zdrowie, realizowany w ramach Europejskiej Sieci szkół Promujących Zdrowie. 
- Sieć zrzesza dziś około 2 tysięcy szkół i placówek, z których każda przygotowuje własny program promocji zdrowia który zajmuje szczególne miejsce w programie wychowawczym. Uważnie dobierany jest w tych szkołach asortyment do sklepików - wyjaśniał minister dodając, że w działania tych szkół włączani są tez rodzice i społeczności lokalne. - Edukacja rodziców w zakresie zdrowego żywienia jest ważna, bo to przecież od nich zależy, po jakie produkty - na przykład w domu, będą sięgać dzieci. Więcej>>