- Chcielibyśmy szczególnie wyeksponować elementy wychowawcze szkoły - zaznaczył szef MEN -  Dlatego uznaliśmy, że warto by pojawił się kolejny sekretarz stanu, który z pozycji już nie tylko dyrektora, ale przede wszystkim typ sprawom się poświecił. I z tego, co pamiętam chyba od 1 lipca pojawi się ten pełnomocnik - poinformował minister.

 

Bez przełomu w rozmowach z MEN. Związkowcy nadal w sporze zbiorowym>>

 

Kompetencje pełnomocnika w rozporządzeniu:

  • analiza obowiązujących przepisów prawa i istniejących rozwiązań w zakresie wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w szczególności przepisów prawa i rozwiązań dotyczących wspomagania przez szkołę i placówkę wychowawczej roli rodziny;
  • analiza propozycji zgłaszanych przy „Okrągłym stole” edukacyjnym w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki; 
  • przygotowanie propozycji nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, w tym projektów programów rządowych w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.