"Na mapie umieszczono informacje o publicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży (z wyłączeniem szkół przy podmiotach leczniczych oraz w schroniskach dla nieletnich i w zakładach poprawczych) oraz o publicznych ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia" - informuje ministerstwo.
Na stronie można znaleźć również wyniki ankiet dotyczących przygotowania do pracy z sześciolatkami. Pytania zadawano dyrektorom szkół i radom rodziców. Wynika z nich m.in., że ponad połowa (54,62 proc.) rodziców uważa, że szkoły mają odpowiednie pomieszczenia i pomoce potrzebne do pracy z sześciolatkami.

Sejm przeciwko zniesieniu obowiązku szkolnego sześciolatków>>

Tego samego zdania jest 60,85 proc. dyrektorów. Według 38,62 proc. rodziców i 32,67 proc. dyrektorów placówki są bardzo dobrze przygotowane do pracy z sześciolatkami.
Jeszcze lepiej jest, jeżeli chodzi o ocenę kompetencji nauczycieli - według 89,25 proc. dyrektorów i 85,47 proc. rodziców nauczyciele są bardzo dobrze przygotowani do pracy z sześciolatkami. Mapę i ankiety można znaleźć tutaj>>

Obowiązek szkolny sześciolatków znowu w Sejmie>>