Spotkania, które odbędą się 2 i 4 grudnia 2015 r. w Warszawie,  przeznaczone są dla osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą, zainteresowanych realizacją wymian i projektów w ramach „Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Do udziału w spotkaniach zaproszone są wszystkie organizacje, które wcześniej nie realizowały projektów w ramach Funduszu. Zgłoszenia należy składać do 30 listopada 2015 r.
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rządem Republiki Litewskiej pod honorowym patronatem premierów obu krajów. Fundusz wspiera finansowo (konkurs wniosków) i merytorycznie (system szkoleń, konsultacje) realizację pomysłów młodych ludzi – dofinansowuje wymiany, seminaria i szkolenia. Dzięki realizacji wspólnych projektów młodzi Polacy i Litwini odkrywają wspólne korzenie i przełamują stereotypy narodowe, budują przyjaznej współpracy i umacniania więzi pomiędzy obydwoma narodami. Więcej>>

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ma już pięć lat