Projekty, które ubiegać się będą o dofinansowanie muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi. Powinny także być ukierunkowane na walkę z zagrożeniami, takimi jak: doping, ustawianie wyników zawodów sportowych, agresja, rasizm i nietolerancja. A także promować zarządzanie w sporcie oraz wolontariat sportowy. Wnioskodawcami mogą być zarówno instytucje publiczne jaki i organizacje pozarządowe. Zarządzanie programem jest centralne. Aplikacje składać należy do agencji wykonawczej Komisji Europejskiej  - EACEA w Brukseli. Więcej>>

Polecamy: Ponad 4 mln. osób skorzysta z programu Erasmus+