Edukacja i obecny rynek pracy tematem tegorocznej edycji Kongresu Kobiet

Jednym z głównych tematów tegorocznego V Kongresu Kobiet była edukacja i obecny rynek pracy. Do dyskusji na ten temat zostali zaproszeni Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas oraz Krystyna Boczkowska, prezes Zarządu Robert Bosch, Dominika Bettman, członek zarządu ds. finansowych Siemens, Maria Montowska, dyrektor Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, prof. Magdalena Środa, nauczyciel akademicki oraz Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU.

Dyskusja skupiła się głównie wokół szkolnictwa zawodowego oraz jego zmian od września 2012 roku.

Zdaniem minister Szumilas "edukacja zawodowa zmienia się, żeby nadążyć za zmianami rynku pracy i być bliżej rzeczywistych potrzeb pracodawców, a jednocześnie dawać możliwości uzupełniania kompetencji zawodowych. Założeniem tych zmian jest elastyczność oferty szkół zawodowych dla młodzieży i dla dorosłych, co pozwala na szybkie dostosowanie się do potrzeb lokalnego rynku pracy".

Zaproszeni goście zgodnie stwierdzili, że oczekiwania pracodawców stale rosną dlatego tak ważne są zmiany w edukacji i szkolnictwie wyższym.

Rynek pracy wciąż ewaluuje, a reforma edukacji jest niezbędna.

"Są to trudne czasy, bo wymagają rezygnacji z latami utrwalonych, tradycyjnych form kształcenia. Ale nawet jeśli coś jest niezgodne z tradycją, a służy potrzebom młodego człowieka, to musimy to robić, nawet kiedy narażamy się na krytykę" - powiedziała Krystyna Szumilas.

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 17 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 17 czerwca 2013 r.