W tym roku weszło w życie nowe rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
Nowelizacja umożliwiła szkołom i przedszkolom prowadzenie dzienników zajęć i dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej zamiast papierowej. Zgodę na prowadzenie dzienników elektronicznych wydają organy prowadzące szkoły (wcześniej dyrektorzy szkół występowali o taką zgodę do kuratorów oświaty).
„Prowadzenie dzienników zajęć i dzienników lekcyjnych w dwóch formach utrudnia codzienne funkcjonowanie szkoły, a w perspektywie, w związku z powszechną informatyzacją szkół, stanie się nieuzasadnione” - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Szkoły, zamiast dziennika w formie tradycyjnej, mogą prowadzić dziennik elektroniczny. Takie rozwiązanie ma ułatwić kontakt szkoły z rodzicami i spowodować, że dane o wynikach ucznia będą przekazywane szybciej.
Zdaniem Grzegorza Zalewskiego z Krajowej Izby Rozliczeniowej, zgromadzenie danych w systemie pozwala jednym kliknięciem stworzyć wiele różnych raportów dotyczących postępów uczniów. Raporty te są dużym ułatwieniem w codziennej pracy nauczycieli i wychowawców. Pozwalają do minimum skrócić czas niezbędny do przygotowania się do wywiadówki. Nauczyciele mają dostęp do dziennika z domu, co pozwala na wykonywanie części prac w domu, jak np. wprowadzanie ocen z przeprowadzonego sprawdzianu. Dostęp możliwy jest za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej, poprzez specjalne konto przydzielane każdemu użytkownikowi systemu.

Dostęp do swoich danych w dzienniku elektronicznym będą mieli również uczniowie i ich rodzice. Zdaniem autorów rozporządzenia, ułatwi to kontakt szkoły z rodzicami, a dane o wynikach ucznia będą przekazywane szybciej.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 2.04.2009r.