Projekt dotyczy dzieci, które nie zostały objęte edukacją przedszkolną. a służyć dzieciom, które podczas rekrutacji nie dostały się do publicznych przedszkoli na Ursynowie a ich rodzice nie mogli zagwarantować uczęszczania do placówki niepublicznej. Program zakończy się 31 lipca przyszłego roku, a jego koszt to prawie 365 tys. zł. Więcej>>