O problemy z podręcznikami spytała poseł Bożena Kamińska z PO.  W wystąpieniu podkreśliła, że na początku roku w części szkół okazało się, że podręczników dla uczniów nie będzie, bo nie wystarczyło na nie pieniędzy. Problemem była też dostępność książek w sklepach, rodzic, który chciał dokupić podręczniki, nie mógł tego zrobić, bo księgarnie nie miały tych książek w swoim asortymencie.

 

Czy szkoła może zakupić dla uczniów liceum podręczniki i opłacić je z dotacji oświatowej?>>

 

Zapewnienie podręczników obowiązkiem szkoły

Jak wyjaśnia wiceminister Maciej Kopeć, szkoły dostały pieniądze z dotacji i miały obowiązek zapewnić uczniom podręczniki. Podkreśla też, że w przypadku, gdy koszt zakupu podręczników lub materiałów ćwiczeniowych dla ucznia przekracza kwoty ustalone ustawą, dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić podręczniki lub materiały ćwiczeniowe, których koszt zakupu przekracza te kwoty. Ale żadna szkoła nie zgłaszała takiej potrzeby.

- Poza materiałami edukacyjnymi zapewnionymi uczniom przez szkołę, każdy rodzic ma oczywiście prawo kupić dla swojego dziecka dodatkowe materiały edukacyjne, do wykorzystania poza szkołą. Rodzice pokrywają również koszty podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do zajęć nieobowiązkowych (religia, etyka) oraz zajęć dodatkowych - tłumaczy wiceminister Kopeć.

 

Wszyscy z równym dostępem do podręczników

Jak podkreśla przedstawiciel resortu, szkoła może zapewnić uczniom kserówki, ale nie może być tak, że dostaną je tylko niektórzy.  Niedopuszczalne jest różnicowanie uczniów w tym zakresie.

 

Kopeć przypomina także, że nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z zastosowaniem danego podręcznika lub materiału ćwiczeniowego - to, jakie podręczniki lub ćwiczenia są zapewniane uczniom w danej szkole wynika z decyzji nauczycieli i dyrektora danej szkoły. Pedagog nie może jednak wymagać od rodziców, by kupili jakiś konkretny podręcznik.

 

Strasburg: Upaństwowienie obrotu podręcznikami naruszyło prawa dystrybutorów>>