W ramach wsparcia przewidziano dopłaty na:

  • Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych

- łączna kwota dofinansowania: 2,1 mln zł

- termin rozpatrzenia wniosków: do 19 lutego 2022 r.

  • Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

- łączna kwota dofinansowania: 15,85 mln zł

- termin rozpatrzenia wniosków: do 21 marca 2022 r.

  • Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

- łączna kwota dofinansowania: 8 mln zł

Wnioski zostaną rozpatrzone do 21 marca 2022 r.