Jest szansa, że do regionów trafią dodatkowe unijne pieniądze na przedszkola. MEN zrzekł się 62,5 mln euro ze swoich projektów systemowych i chce przekazać je do województw. Chodzi o fundusze z wdrażanego przez MEN Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Inicjatywa przekazania dodatkowych środków na edukację przedszkolną ma związek z nagłośnioną ostatnio perspektywą zamykania przedszkoli, które powstały dzięki dofinansowaniu z UE. Unijne pieniądze się kończą, a gmin nie stać na przejęcie utrzymania tych placówek.
- Zrezygnowaliśmy z prawie 63 mln euro na projekty systemowe MEN i przesuwamy je do regionów, gdzie kończą się już środki na przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego - poinformowała wiceminister edukacji Krystyna Szumilas.
Przeniesienie środków zostanie dokonane w ramach przeglądu śródokresowego programu POKL w tym roku, co oznacza, że pieniądze będą dostępne dla regionów od 2012 r. Ale zgodę na taką operację musi jeszcze wydać Komisja Europejska.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 14.04.2011 r.