Gimnazjaliści, niezależnie od tego, jaki na egzaminie wybrali język obcy, mieli na poziomie podstawowym do rozwiązania 11 zadań.
Część zadań odnosiła się do nagranych tekstów. Większość z nich stanowiły dialogi. Na przykład uczniowie zdający angielski wysłuchali rozmowy dwojga ludzi na temat ćwiczeń przed zawodami pływackimi i rodziny zamawiającej dania w restauracji; zdający niemiecki - dyskusji rodziców na temat tego, jakie zwierzątko kupić dla córki, a zdający rosyjski - tłumaczeń dziewczyny, która spóźniła się na kort, bo zapomniała z domu zabrać rakiety tenisowej. Zadania odnosiły się także do zamieszczonych w tekście krótkich tekstów, m.in. ogłoszeń, reklam, sms-ów.
W teście na poziomie rozszerzonym gimnazjaliści mieli do rozwiązania 7 zadań. Sprawdzana była nie tylko umiejętność rozumienia tekstów, ale także pisanie tekstów własnych. Zdający egzamin z angielskiego mieli napisać e-maila na temat zgubienia telefonu komórkowego, zdający egzamin z niemieckiego i rosyjskiego - opisać spotkanie ze sławną osobą.
Arkusze testu rozwiązywanego przez gimnazjalistów w czwartek Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej (www.cke.edu.pl). (PAP)

dsr/ hes/