Listę maluchów, które powinny otrzymać pomoc, przygotowuje dyrektor placówki i przekazuje ją ośrodkowi pomocy społecznej. Rządowy program przewiduje bezpłatne posiłki dla maluchów w wieku do 7 lat, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osób dorosłych, pod warunkiem że wysokość dochodu osiąganego przez rodziny nie przekracza 150 proc. kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej.
Według interpretacji dokonanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej obejmuje zatem także podopiecznych żłobków.