Dane o wynagrodzeniach w placówkach doskonalenia nauczycieli trzeba wprowadzić do SIO dwukrotnie, terminy to 10 stycznia i 10 października.
Odstępuje się także od regulowania terminów przekazywania danych dotyczących podręczników obowiązujących w poszczególnych oddziałach.
Po zmianach zniknie obowiązek gromadzenia danych dziedzinowych nauczycieli dotyczących form dokształcania i doskonalenia zawodowego w formie kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych. Doprecyzowano także katalog urlopów związanych z rodzicielstwem, mogących być przyczyną nieprowadzenia zajęć przez nauczyciela.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów